Góp phần nghiên cứu một vài phương pháp ứng dụng trong tổng hợp Pregnan từ Phytostrerol thông qua Androstendion

  • Số trang: 73 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25469 tài liệu