Giải phương trình Schrodinger dừng bằng phương pháp thời gian ảo

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25522 tài liệu