Tài liệu Giải phương trình lượng giác không mẫu mực_skkn toán thpt

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20003 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Họ và tên tác giả: HOÀNG THỊ QUỲNH LIÊN Chức vụ: Giáo viên Tổ chuyên môn: Toán – Tin. Trường THPT Trần Nhật Duật – Yên Bình – Yên Bái. Yên Bình, ngày 16 tháng 10 năm 2012 MỤC LỤC 1 2
- Xem thêm -