Giải pháp thu hút khách du lịch outbound tại công ty du lịch vietravel – chi nhánh cần thơ

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH VÕ THỊ MINH CHÂU GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH OUTBOUND TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL – CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành Mã số ngành: 52340103 Cần Thơ, 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH VÕ THỊ MINH CHÂU MSSV: 4115472 GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH OUTBOUND TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL – CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH – LỮ HÀNH Mã số ngành: 52340103 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN HUỲNH TRƯỜNG HUY Cần Thơ, 2014 LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại Học Cần Thơ, em luôn được quý Thầy Cô tận tình, giảng dạy và truyền đạt cho em những kinh nghiệm, kiến thức quý báo từ lý thuyết đến thực tế làm nền tảng để em có thể hoàn thành tốt luận văn của mình. Bên cạnh đó, nhà trường đã tạo điều kiện cho em có thể thực tập tại công ty du lịch Vietravel – Chi Nhánh Cần Thơ có thể tiếp cận trực tiếp với môi trường làm việc, học hỏi kinh nghiệm và cách làm việc của các anh chị tại công ty giúp em hiểu sâu hơn lý thuyết đã được học tại trường. Tại công ty, em đã được sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám Đốc, cùng với các anh chị ở các bộ phận khác nhau. Em chân thành cảm ơn Phòng Nhân Chính đã cung cấp cho em các số liệu thực tế để em hoàn thành luận văn của mình. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô ngành Quản trị Dịch Vụ Du Lịch – Lữ Hành. Đặc biệt là thầy HUỲNH TRƯỜNG HUY đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Sau cùng em xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý Thầy Cô cùng với Ban Lãnh Đạo, thầy HUỲNH TRƯỜNG HUY, các anh chị trong công ty luôn dồi dào sức khỏe và công tác tốt. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014. Người thực hiện VÕ THỊ MINH CHÂU i TRANG CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm ….. Người thực hiện VÕ THỊ MINH CHÂU ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Ngày…tháng…năm 2014 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... Ngày…tháng…năm 2014 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN HUỲNH TRƯỜNG HUY iv NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... .................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Ngày…tháng…năm 2014 HỘI ĐỒNG PHẢN BIỆN v MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .............................................................................. 1 1.1 Lý do chọn đề tài ......................................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung ......................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................... 3 1.3.1 Không gian nghiên cứu ............................................................................. 3 1.3.2 Thời gian nghiên cứu ................................................................................. 3 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ................................................................................ 3 1.4 Bố cục luận văn............................................................................................ 3 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 4 2.1 Cơ sở lý luận ................................................................................................ 4 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực du lịch ....................................... 4 2.1.1.1 Du lịch.................................................................................................... 4 2.1.1.2 Khách du lịch ......................................................................................... 4 2.1.2 ............................................ Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh du lịch 2.1.2.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ..................................................... 5 2.1.2.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ..................................................... 6 2.2 Lược khảo tài liệu ....................................................................................... 9 2.3 Phương pháp nghiên cứu ......................................................................... 10 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu.................................................................. 10 2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu ................................................................ 10 2.3.2.1 Phương pháp so sánh ........................................................................... 10 2.3.2.2 Thời gian trung bình một khách trong một chương trình du lịch ........ 11 2.3.2.3 Phương pháp tình hệ số thời vụ .......................................................... 11 vi 5 2.3.2.4 Phương pháp phân tích SWOT ........................................................... 12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL CHI NHÁNH CẦN THƠ ............................................................................... 14 3.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ .......................................................................................... 14 3.1.1 Vị trí địa lý .............................................................................................. 14 3.1.2 Lịch sử hình thành và quá tình phát triển ............................................... 14 3.1.3 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Chi Nhánh ........................................ 16 3.1.4 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi Nhánh............................... 16 3.1.4.1 Chức năng ........................................................................................... 16 3.1.4.2 Nhiệm vụ ............................................................................................. 16 3.1.4.3 Quyền hạn ........................................................................................... 16 3.1.5 Cơ cấu tổ chức của Chi Nhánh ............................................................... 16 3.1.5.1 Cơ cấu tổ chức ..................................................................................... 16 3.1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban .......................................... 18 3.1.5.3 Nguồn nhân lực .................................................................................... 19 3.1.6 Quy trình thực hiện chương trình du lịch ............................................... 20 3.2 Tình hình kinh doanh của Công ty ............................................................ 23 3.2.1 Nguồn khách ........................................................................................... 23 3.2.2 Tình hình kinh doanh ............................................................................. 26 CHƯƠNG 4: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH OUTBOUND CỦA CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL – CHI NHÁNH CẦN THƠ............................ 30 4.1 Thực trạng kinh doanh du lịch Outbound .................................................. 30 4.1.1 Sản phẩm kinh doanh du lịch Outbound................................................. 30 4.1.2 Thị trường du lịch khách du lịch Outbound ........................................... 31 4.1.3 Thị trường khách Outbound tại Chi nhánh ............................................. 36 4.1.3.1 Nguồn khách ........................................................................................ 36 4.1.3.2 Tình hình khách Outbound tại Chi nhánh............................................ 36 4.1.4 Tình hình kinh doanh du lịch Outbound tại Công ty du lịch Vietravel CNCT ............................................................................................................... 40 vii 4.2 Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch Outbound của Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ ................................................ 45 4.2.1 Vốn kinh doanh ....................................................................................... 45 4.2.2 Nguồn nhân lực ....................................................................................... 45 4.2.3 Trang thiết bị ........................................................................................... 47 4.2.4 Kinh nghiệm và mối quan hệ .................................................................. 47 4.2.5 Môi trường chính trị xã hội ..................................................................... 48 4.2.6 Hệ thống cơ sở hạ tầng .......................................................................... 48 4.2.7 Đối thủ cạnh tranh................................................................................... 49 4.2.8 Hệ số thời vụ ........................................................................................... 51 4.2.9 Nhân tố giá .............................................................................................. 52 4.2.9.1 Định giá tour chương trình du lịch ...................................................... 52 4.2.9.2 Định giá cho hướng dẫn viên Outbound .............................................. 53 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUA CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL ............................. 55 5.1 Phương pháp thu hút khách đến năm 2020................................................ 55 5.2 Giải pháp thu hút khách phát triển sản phẩm qua Công ty du lịch Vietravel .......................................................................................................................... 55 5.2.1 Vận dụng ma trận SWOT vào thực trạng hoạt động của Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ .......................................................................... 55 5.2.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Cần Thơ ........................................................................................................... 57 5.2.2.1 Nâng cao chất lượng và tạo sự khác biệt trong chất lượng sản phẩm57 5.2.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm ........................................................................ 58 5.2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự phục vụ du lịch ..................... 58 5.2.2.4 Hoàn thiện chính sách quảng bá, tiếp thị ............................................. 59 5.2.2.5 Áp dụng chính sách giá linh hoạt....................................................... 59 5.2.2.6 Đầu tư dịch vụ chăm sóc khách hàng ................................................ 60 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................ 61 6.1 Kết luận ...................................................................................................... 61 viii 6.2 KIẾN NGHỊ ............................................................................................... 62 6.2.1 Đối với Sở Văn Hóa - Thể Thao – Du lịch TP. Cần Thơ ....................... 62 6.2.2 Đối với Công ty du lịch Vietravel .......................................................... 63 6.2.3 Đối với Công ty du lịch Vietravel – Chi Nhánh Cần Thơ ...................... 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 63 ix DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1: Lược khảo tài liệu từ các bài nghiên cứu .......................................... 9 Bảng 2.2: Lược khảo tài liệu từ các bài báo cáo................................................ 9 Bảng 3.1: Số lượng lao động trong Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng năm 2014 ......................................................... 18 Bảng 3.2: Nhân sự phân theo giới tính tại Vietravel Chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng năm 2014 ..................................................................... 20 Bảng 3.3: Quy trình kinh doanh Outbound ................................................... 23 Bảng 3.4: Lượt khách tại Chi nhánh từ năm 2011 – 6 tháng/2014. ................ 25 Bảng 3.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ từ 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 ........................................ 29 Bảng 4.1: Thị trường du lịch cho khách du lịch Outbound ............................. 34 Bảng 4.2: Thị trường khách Việt Nam đi nước ngoài tại Chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 – 6 tháng/2014................................................................................. 35 Bảng 4.3: Lượt khách phân theo phạm vi lãnh thổ của Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ từ 2011-6 tháng/2014 ...................................... 37 Bảng 4.4: Lượng khách Outbound phân theo hình thức tổ chức chuyến đi từ 2011-6 tháng/2014 ........................................................................................... 39 Bảng 4.5: Kết quả kinh doanh du lịch Outbound của Chi nhánh .................... 41 Bảng 4.6: Kết quả kinh doanh phân theo hình thức đi du lịch từ năm 2011 – 6 tháng/2014 ....................................................................................................... 42 Bảng 4.7: Trình độ nhân sự tại Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 đến 6 tháng năm 2014............................................................... 46 Bảng 4.8: Thâm niên của nhân viên tại Công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ năm 2014........................................................................................... 46 Bảng 4.9: Phân tích các đối thủ cạnh tranh ..................................................... 50 Bảng 4.10: Giá tour du lịch nước ngoài........................................................... 52 Bảng 4.11: Giá hướng dẫn tour nước ngoài của hướng dẫn viên .................... 54 Bảng 5.1: Ma trận SWOT ................................................................................ 56 Bảng 5.2: Chính sách giá của Công ty du lịch Vietravel – CNCT .................. 60 x DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ............................. 8 Hình 3.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty Du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ17 Hình 3.2: Doanh thu lữ hành và vận chuyển Công ty từ năm 2011-6/2014 .... 27 Hình 3.3: Lợi nhuận Chi nhánh từ năm 2011-6/2014...................................... 28 Hình 4.1: Thị trường du lịch của khách du lịch Outbound .............................. 31 Hình 4.2: Lượng khách đến Chi nhánh từ năm 2011 – 6/2014 ....................... 39 Hình 4.3: Lượng khách Outbound phân theo hình thức tổ chức chuyến đi tại Chi nhánh ......................................................................................................... 39 Hình 4.4: Doanh thu phân theo hình thức chuyến đi từ năm 2011 – 6 tháng/2014 ....................................................................................................... 44 Hình 4.5: Lợi nhuận phân theo hình thức chuyến đi từ năm 2011 – 6 tháng/2014 ....................................................................................................... 44 Hình 4.6: Hệ số thời vụ trong du lịch .............................................................. 51 xi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CPDL và TTGTVT : Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải CNCT : Chi Nhánh Cần Thơ VN : Việt Nam TG TB : Thời gian trung bình VNĐ : Việt Nam Đồng TP : Thành phố DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận TTTM : Trung tâm Thương mại CB – CNV : Cán bộ - Công nhân viên DLTN : Du lịch trong nước DLNN : Du lịch nước ngoài ĐBSCL : Đồng bằng Sông Cửu Long TDMN : Trung du miền núi NTB : Nam Trung Bộ VHTT & DL TP.HCM : Văn hóa thể thao và du lịch thành phố Hồ Chí Minh HHDLTP.HCM : Hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh xii xiii CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ lâu việc phát triển ngành du lịch nước nhà luôn được coi là vấn đề muôn thuở, tốn không ít giấy mực, tâm trí của các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực du lịch. Nó luôn được nhắc đến trên các tạp chí, bài báo, các bài nghiên cứu khoa học…. Đối với Việt Nam từ một nước thuộc nền văn minh nông nghiệp đang vươn mình theo sự phát triển của thế giới, chuyển hoá không ngừng từ kinh tế, phát triển khoa học đến cơ sở hạ tầng đều chú trọng nâng cao phục vụ du lịch. Một ngành công nghiệp không khói đang rất được phát triển, đem lại lợi nhuận khá lớn và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong quá trình hội nhập như hiện nay. Tuy nhiên, một góc hình ảnh “xấu” con người Việt Nam bị nhắc đến hay tình hình chính trị Việt Nam gần đây khá bất ổn, vấn đề hải chiến vùng biển Trường Sa giữa Việt Nam – Trung Quốc đã phần nào tác động đến tâm lý của du khách quốc tế vì lý do an toàn. Thay vì, thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam việc nâng cao thị trường khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài cũng cần được xem xét. Nó sẽ là vị cứu tinh hữu hiệu cho tình hình du lịch Việt Nam lúc bấy giờ. Khi cuộc sống con người chuyển biến tốt hơn, người dân ngày càng có nhu cầu đi du lịch không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài và thị trường khách này đem lại lợi nhuận không nhỏ cho hãng lữ hành, giúp công ty tạo mối quan hệ tốt với nơi nhận, gửi khách. Theo ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) cho biết: “Năm 2012 có khoảng 3,5 nghìn lượt người Việt Nam đi du lịch nước ngoài, tăng 20% so với năm 2011. Nơi khách Việt đi nước ngoài nhiều nhất là Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan. “Ước tính chi tiêu cho việc du lịch nước ngoài của khách Việt đạt con số hơn 3,5 tỷ USD”, ông Bình khẳng định. Năm 2012, Việt Nam đón 6,8 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu từ lượng khách này được Tổng cục Du lịch cho hay đạt gần 7 tỷ USD. Như vậy, chi tiêu cho du lịch nước ngoài của khách Việt đã bằng một nửa doanh thu từ khách quốc tế đến Việt Nam.” . Bắt kịp được xu thế đó, công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam Vietravel với doanh thu đạt trên 1.480 tỉ đồng trong năm 2010, tăng trưởng trên 40% so với năm 2009, Vietravel đã khẳng định vị trí của công ty lữ hành đứng đầu ngành du lịch Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên thương trường, phấn đấu đến hết năm 2015, Vietravel sẽ hoàn tất việc triển khai mạng lưới 11 văn phòng du lịch tại các thị trường trọng điểm trên 1 thế giới như: Hoa Kỳ, Pháp, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan, Singapore, v.v... và hướng đến trở thành một trong 10 công ty du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á với mục tiêu phấn đấu đạt được 500.000 – 600.000 lượt khách với doanh số trên 4.500 tỉ đồng vào năm 2015. Nhưng cũng không thể tránh khỏi sự cạnh tranh gây gắt giữa các công ty, hãng lữ hành. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới? Vì tâm lý khách hàng thường hay thay đổi và có thể bị tác động từ nhiều phía từ trong và ngoài doanh nghiệp. Có thể nói muốn phục vụ khách tốt nhất, làm khách hài lòng hết những nhu cầu, dịch vụ mà công ty đề ra là điều không thể nào. Nhưng làm thế nào để nắm bắt tâm lý khách hàng và đáp ứng đủ nhu cầu của khách? là điều vô cùng khó khăn. Làm thế nào để nắm bắt tâm lý khách hàng để đáp ứng đủ nhu cầu của khách? Vì khách hàng là người quan trọng trong kinh doanh của mỗi nhà làm du lịch, không phụ thuộc vào công ty mà ngược lại các công ty, hãng lữ hành phục vụ du lịch đều phụ thuộc vào chính họ. Họ là niềm tin là yếu tố quyết định sự thành công của một công ty kinh doanh du lịch. Chính vì vậy, đề tài “Giải pháp thu hút khách du lịch Outbound tại công ty du lịch Vietravel Chi nhánh Cần Thơ” là điều cần thiết, được nghiên cứu và thực hiện với mong muốn nâng cao nguồn khách cho công ty, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tìm kiếm thị trường khách hàng mới một cách hiệu quả nhất. 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá hoạt động kinh doanh outbound của công ty và đề xuất giải pháp đẩy mạnh thị trường khách này tại Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam Vietravel – Chi nhánh Cần Thơ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu 1: Phân tích hoạt động kinh doanh lữ hành của Công ty du lịch Vietravel tại Chi nhánh Cần Thơ. Mục tiêu 2: Phân tích hoạt động du lịch outbound của Vietralvel tại Chi nhánh Cần Thơ. Mục tiêu 3: Đề xuất các giải pháp thu hút khách du lịch outbound Công ty du lịch Vietravel tại Chi nhánh Cần Thơ trong thời gian tới. 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu Do thời gian có hạn và tác giả không thể tiếp cận trực tiếp với khách du lịch và tính bảo mật cho du khách. Đề tài c h ỉ được nghiên cứu tại Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam Vietravel – Chi nhánh Cần Thơ tọa lạc tại s ố 05-07 Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 1.3.2 Thời gian nghiên cứu Do thời gian thực hiện đề tài và các nguồn tài liệu, nghiên cứu mà tác giả tìm được có hạn. Tác giả chỉ thực hiện đề tài với số liệu thứ cấp tại công ty du lịch Vietravel, thời gian thu thập từ năm 2011 đến 7 tháng đầu năm 2014. Ngoài ra, còn có các số liệu thứ cấp mà tác giả tổng hợp, tìm hiểu được từ năm 2002 – 2015. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung phân tích hoạt động phát triển khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài tại công ty du lịch Vietravel. Từ đó đề xuất ra các giải pháp phát triển thị trường này tại công ty du lịch Vietravel trong thời gian sắp tới. 1.4 BỐ CỤC LUẬN VĂN Ngoài lời cảm ơn, phần kết luận, tài liệu tham khảo để có cái nhìn sơ lượt tổng quan về đề tải, bố cục của luận văn được chia gồm 5 chương như sau: Chương 1: Phần giới thiệu Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Giới thiệu chung về công ty CP DL và TTGTVT VN Vietravel Chương 4: Tình hình hoạt động kinh doanh du lịch outbound tại công ty Chương 5: Một số giải pháp thu hút khách phát triển sản phẩm qua công ty du lịch Vietravel. 3 CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Một số khái niệm cơ bản trong lĩnh vực du lịch 2.1.1.1 Du lịch Trong Tiếng Việt “du lịch” là một từ gốc Hán. Theo sách Hán tự tố nguyên của Lý Lạc Nghị thì du lịch có nghĩa là đi chơi và trải nghiệm đời sống; trong đó “du” là đi chơi, “lịch” là trải nghiệm (Dẫn theo Trần Diễm Thúy, 2006). Theo Phan Văn Các (1994) thì du lịch có nghĩa là đi chơi xa để xem phong cảnh . Theo I.I. Pirojnic: “Du lịch là một dạng hoạt động của cư dân trong thời gian rãnh rỗi liên quan tới sự di chuyển và lưu lại tạm thời bên ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm mục đích nghỉ ngơi, giải trí, chữa bệnh, phát triển thể chất và tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức – văn hóa hoặc thể thao hoặc kèm theo việc tiêu thụ những giá trị về tự nhiên, kinh tế và văn hóa”. Theo Luật du lịch Việt Nam (2005): “ Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhất định”. 2.1.1.2 Khách du lịch Khách du lịch là cụm từ được dùng xuyên suốt trong hoạt động du lịch. Hiện tại, có rất nhiều khái niệm, nhiều nguồn liên quan với nhau về cụm từ “khách du lịch”. Cụm từ này tùy thuộc vào từng thời gian, từng quốc gia mà có các khái niệm hay định nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, nó đều được nói lên với cùng một quan điểm chung và bổ sung cho nhau ngày càng hoàn thiện hơn. Khách du lịch quốc tế là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch; công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch. (khoản 3, điều 34). Năm 1963, Ủy ban thống kê của Liên Hợp quốc đưa ra định nghĩa: “ Du khách quốc tế là người viếng thăm và lưu lại một hoặc một số nước khác ngoài nước cư trú của mình với thời gian ít nhất 24 giờ, vì bất cứ lí do nào, ngoài mục đích hành nghề để nhận thu nhập”. 4 Hội nghị của Tổ chức du lịch quốc tế họp tại Roma (1968) đã xác định: “Bất cứ ai ngủ một đêm tại nơi không phải là nhà của mình và mục đích chính của cuộc hành trình không nhằm kiếm tiền đều được coi là khách du lịch.” Khách du lịch Outbound Du lịch quốc tế chia làm 2 loại: du lịch quốc tế chủ động và du lịch quốc tế bị động. - Du lịch quốc tế chủ động: là hình thức du lịch của khách ngoại quốc đến một đất nước nào đó. Ví dụ đến Việt Nam và tiêu tiền kiếm được từ đất nước họ (du lịch Inbound). - Du lịch quốc tế bị động là hình thức du lịch có trong trường hợp các công nhân Việt Nam đi ra ngoài biên giới nước ta và trong chuyến đi ấy họ tiêu tiền của mình trong nước bạn (du lịch Outbound). Du lịch Outbound (hay còn gọi là du lịch gửi khách) là loại hình du lịch quốc tế phục vụ và tổ chức đưa khách từ trong nước đi du lịch, nghỉ ngơi tham quan các đối tượng du lịch nước ngoài (Trần Đức Thanh, 2008) 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến kinh doanh du lịch 2.1.2.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp - Vốn kinh doanh du lịch: doanh nghiệp có vốn kinh doanh lớn sẽ chiếm được ưu thế, thuận lợi đề ra các phương án đầu tư phát triển du lịch, vấn đề trang trải chi phí không gặp trở ngại và ngược lại. - Nhân lực: Hoạt động du lịch luôn chú trọng đến vấn đề nhân sự không chỉ giỏi về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ mà còn phải có hiểu biết vấn đề xã hội, biết sắp xếp tổ chức công việc và quản lý tốt. - Phương tiện, khoa học công nghệ, các thiết bị khoa học: là nhân tố không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh du lịch. Phải bắt kịp xu hướng thế giới, nâng cấp trang thiết bị hiện đại nâng cao hiệu quả kinh doanh và thỏa mãn nhu cầu của khách du lịch. - Kinh nghiệm kinh doanh và các mối quan hệ: là nhân tố quyết định sự thịnh vượng và vị thế của công ty trên thương trường. Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc chủ yếu vào nhân tố này bởi lẽ du lịch quốc tế liên quan đến nhiều phương diện trong nước, ngoài nước, liên quan đến người nước ngoài vì thế nó chịu sự chi phối của nhiều cơ quan, tổ chức quản lý cả trong nước lẫn nước ngoài. 5
- Xem thêm -