Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh cần thơ

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15929 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ – QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn Th.S TRẦN THỊ HẠNH PHÚC Sinh viên thực hiện TỐNG THỊ NHỊ MSSV:6075647 Lớp: Tài chính - Ngân hàng Cần Thơ 2013 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ Sau 4 năm học tập, nghiên cứu tại Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ. Hôm nay, với những kiến thức đã học được ở trường và những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ, em đã hoàn thành Luận văn tốt nghiệp của mình. Nhân quyển luận văn này, em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến: - Quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy Cô Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, đã dầy công truyền đạt kiến thức cho em trong suốt bốn năm học tập tại trường. Đặc biệt em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Cô Trần Thị Hạnh Phúc, Cô đã nhiệt tình hướng dẫn và đóng góp ý kiến giúp em hoàn thành luận văn này. - Bên cạnh đó, em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các cô chú, các anh chị Phòng kế hoạch tổng hợp và các phòng ban khác của Agribank Cần Thơ đã tạo điều kiện cho em thực tập tại Ngân hàng giúp em có điều kiện hoàn thành Luận văn của mình. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức và thời gian thực tập có hạn nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý Ngân hàng cùng Quý Thầy Cô để luận văn này hoàn thiện hơn và có ý nghĩa thực tế hơn. Cuối lời, em kính chúc quý Thầy Cô Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh cùng Quý Cô Chú, Anh Chị tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát riển nông thôn chi nhánh Cần Thơ được dồi dào sức khỏe, công tác tốt, luôn vui vẻ trong cuộc sống và luôn thành đạt trong công việc. Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện Tống Thị Nhị GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 1 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2013 Sinh viên thực hiện Tống Thị Nhị GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 2 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2013 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 3 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP   Họ và tên người nhận xét: Trần Thị Hạnh Phúc Học vị: Thạc sĩ  Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng  Nhiệm vụ trong Hội đồng: Cán bộ hướng dẫn  Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính – Ngân hàng, khoa Kinh tế & QTKD  Tên sinh viên: Tống Thị Nhị MSSV: 6075647  Lớp: Tài chính – Ngân hàng  Tên đề tài: giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ  Cơ sở đào tạo: Khoa Kinh tế & QTKD – Trường Đại học Cần Thơ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Hình thức trình bày: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5. Nội dung và kết quả đạt được (Theo mục tiêu nghiên cứu) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác: GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 4 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 7. Kết luận (Ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày ….. tháng …. Năm 2013 Giáo viên hướng dẫn Th.S Trần Thị Hạnh Phúc GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 5 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 1  ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2013 Giáo viên phản biện 1 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 6 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 2  ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm 2013 Giáo viên phản biện 2 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 7 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ MỤC LỤC  Trang CHƯƠNG 1 ......................................................................................................... 1 GIỚI THIỆU ...................................................................................................... 1 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .................................................................................. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ........................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể....................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................................................. 2 1.3.1. Không gian ............................................................................................. 2 1.3.2. Thời gian ............................................................................................... 2 CHƯƠNG 2 ......................................................................................................... 3 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU ........................ 3 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ................................................................................ 3 2.1.1. Khái niệm về sản phẩm cho vay tiêu dùng .............................................. 3 2.1.2. Phân loại cho vay tiêu dùng .................................................................... 4 2.1.3. Lợi ích của sản phẩm cho vay tiêu dùng ................................................. 5 2.1.4. Quy trình cho vay tiêu dùng ................................................................... 6 2.1.5. Một số khái niệm về lợi ích của người tiêu dùng .................................. 12 2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tiêu dùng........................................ 13 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................ 14 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 14 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................. 16 CHƯƠNG 3 ....................................................................................................... 20 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG CHI NHÁNH CẦN THƠ ................................................................................................................... 20 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ........................................................................................ 20 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 8 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ 3.2. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ ................................................ 20 3.2.1. Lịch sử hình thành Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ .................................................................................................... 20 3.2.2. Cơ cấu tổ chức nguồn lực nhân sự Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ.............................................................................. 22 3.2.3. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ trong năm 2013 .................................................... 28 3.2.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ qua ba năm (2010 – 2012) ............................ 29 3.2.5. Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ qua ba năm 2010 – 2012....................... 37 CHƯƠNG 4 ....................................................................................................... 50 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG .................................................................................. 50 4.1. NHÓM CÁC NHÂN TỐ KHÁCH QUAN .................................................. 50 4.2. NHÓM CÁC NHÂN TỐ CHỦ QUAN ......................................................... 52 4.2.1. Nhóm các nhân tố xuất phát từ nội bộ Ngân hàng................................. 52 4.2.2. Các yếu tố tác động từ khách hàng ...................................................... 53 CHƯƠNG 5 ....................................................................................................... 60 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ........................................................................................... 60 5.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG ....... 60 5.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY TIÊU DÙNG .......... 60 5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ ............................................................................................ 62 5.3.1. Xây dựng và giữ vững thương hiệu Agribank vững mạnh ................... 62 5.3.2. Tầm nhìn khách hang mục tiêu của Ngân hàng đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng là những cán bộ công nhân viên chức ............................................ 64 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 9 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ 5.3.3. Marketing Ngân hàng nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng ..... 64 5.3.4. Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ kinh doanh của Ngân hàng .......................................................................................... 66 5.3.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ................................................... 67 5.3.6. Một số biện pháp khác.......................................................................... 67 CHƯƠNG 6 ....................................................................................................... 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................... 71 6.1. KẾT LUẬN .................................................................................................. 71 6.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................ 72 6.2.1. Đối với Ngân hàng nhà nước ................................................................ 72 6.2.2. Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ...................................... 72 6.2.3. Đối với Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn ..................... 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 76 PHỤ LỤC .......................................................................................................... 77 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi nghiên cứu..................................................................... 77 Phụ lục 2: Kết quả phân tích thống kê trên phần mềm SPSS................................ 80 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 10 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ DANH MỤC BIỂU BẢNG  Bảng Tên bảng Trang 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank Cần Thơ 2010 – 2012 ...... 30 3.2. Tình hình huy động vốn của Agribank Cần Thơ 2010- 2012.................. 33 3.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín của Agribank Cần Thơ .............. 35 3.4. Một số khoản mục ảnh hưởng cho vay tiêu dùng tại Agribank Cần Thơ 40 3.5. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng tại Agribank Cần Thơ 2010-2012 ............... 41 3.6. Tình hình cho vay tiêu dùng tại Agribank Cần Thơ 2010-2012 ............. 43 3.7. So sánh giữa hình thức cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo và cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo ............................................................... 45 3.8. Chỉ tiêu đánh giá khoản vay tiêu dùng của Agribank Cần Thơ ............... 47 4.1. Những nguyên nhân khách quan khách hàng lựa chọn để sử dụng sản phẩm cho vay tiêu dùng ............................................................................ 57 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 11 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ DANH MỤC HÌNH  Bảng Tên hình Trang 3.1. Sơ đồ mạng lưới của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ ........................................................................................... 22 3.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển thôn chi nhánh Cần Thơ ........................................................................................... 23 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 12 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ DANH MỤC BIỂU ĐỒ  Bảng Tên bảng Trang 3.1. Biểu đồ biểu diễn chỉ số giá tiêu dùng từ năm 2009 đến năm 2012 ............ 37 GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 13 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó hội nhập lĩnh vực ngân hàng là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của nền kinh tế thế giới. Chính điều này tạo ra sự phát triển và mở rộng không ngừng của các ngân hàng hiện nay. Đây cũng là một thách thức lớn khi các ngân hàng tham gia thị trường phải đối đầu. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt này, buộc các ngân hàng phải tìm hướng đi mới, đưa ra dịch vụ, sản phẩm mới thu hút khách hàng. Trong khi đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có truyền thống phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn, thực hiện nhiệm vụ huy động mọi nguồn vốn để đầu tư và phát triển xây dựng nền nông nghiệp nông thôn vững mạnh, góp phần thực hiện chiến lược công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Hiện nay hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đây là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, song cũng là hoạt động mang lại cho ngân hàng lợi nhuận cao nhất. Để thực hiện tốt vai trò của mình cũng như có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, các Ngân hàng thương mại nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói riêng luôn phải tìm cách đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ cung ứng. Song song với nền kinh tế thị trường thì xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng hiện đại mức sống người dân cũng được nâng cao, mỗi cá nhân trong xã hội ngày nay không chỉ bó hẹp trong giới hạn “ăn no, mặc ấm” mà đã được hiện đại hóa dần sang “ ăn ngon, mặc đẹp” và còn có những nhu cầu khác cần phải được đáp ứng. Với thông điệp “AGRIBANK mang phồn thịnh đến với khách hàng” Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang đáp ứng nhu cầu thực tế kịp thời, góp phần đem lại sự tiện lợi và nhanh chóng cho khách hàng. GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 14 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ Sau thời gian một thời gian thực tập tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ em đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Để đạt được mục tiêu chung trên cần có các mục tiêu cụ thể như sau: - Mục tiêu 1: Đánh giá hoạt động kinh doanh của Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm từ năm 2010 đến năm 2012. - Mục tiêu 2: Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm từ năm 2010 đến năm 2012. - Mục tiêu 3 : Phân tích các nhân tố tác động tác động đến sản phẩm cho vay tiêu dùng: các nhân tố khách quan từ môi trường bên ngoài, các nhân tố chủ quan xuất phát từ nội bộ ngân hàng và từ phía khách hàng. - Mục tiêu 4 : Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian Đề tài nghiên cứu về sản phẩm cho vay tiêu dùng được thực hiện tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Cần Thơ 1.3.2. Thời gian Đề tài được thực hiện nghiên cứu từ ngày 28/01/2013 đến ngày 14/05/2013. GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 15 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái quát về sản phẩm cho vay tiêu dùng 2.1.1.1. Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng để khách hàng sử dụng vào mục đích tiêu dùng như mua sắm vật dụng gia đình, sữa chữa nhà ở, mua xe, mua nền nhà, làm kinh tế hộ gia đình, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, ma chay, cưới hỏi, mà có thể cần hoặc không cần tài sản đảm bảo. 2.1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng là sản phẩm mà được các ngân hàng coi là khoản mục mang lại lợi nhuận khá cao, điều đó có nghĩa là nó đủ bù đắp chi phí huy động vốn của ngân hàng. Sản phẩm cho vay này đang chiếm một tỷ trọng đáng kể trong các loại cho vay hiện nay tại các ngân hàng. Tuy nhiên cho vay tiêu dùng thường chỉ là những món vay nhỏ, nhưng đây là sản phẩm có số lượng khách hàng nhiều nhất, phát triển tốt sản phẩm này sẽ góp phần quan trọng đưa uy tín tầm cỡ của ngân hàng tất cả các đối tượng khách hàng trên phạm vi rộng lớn và từ đó sẽ thu về được những lợi nhuận tiềm năng cho ngân hàng. 2.1.1.3. Đối tượng và điều kiện cho vay tiêu dùng Khách hàng vay vốn của ngân hàng đòi hỏi cần có những điều kiện sau: - Người vay vốn là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không bị bệnh tâm thần có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Luật dân sự Việt Nam. - Có mục đích vay hợp pháp. - Có khả năng trả nợ. GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 16 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ - Có giấy chứng minh nhân dân, có hộ khẩu thường trú tại địa phương hay làm việc tại doanh nghiệp có trụ sở cùng địa phương với đơn vị tác nghiệp của ngân hàng. 2.1.2. Phân loại cho vay tiêu dùng 2.1.2.1. Phân loại theo thời gian cho vay a) Cho vay tiêu dùng ngắn hạn Cho vay tiêu dùng ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng và được sử dụng trong các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân, hộ gia đình. Đối với các ngân hàng thì cho vay tiêu dùng ngắn hạn chiếm tỷ trọng tương đối cao. b) Cho vay tiêu dùng trung hạn Cho vay tiêu dùng trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng. Đây là hoạt động chiếm tỷ trọng cao nhất trong sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng. Và, hình thức cho vay này nhằm để đáp ứng nhu cầu dài hạn của cá nhân trong việc sữa chữa xây nhà mới, mua nhà, mua đất có quy mô lớn. 2.1.2.2. Phân loại theo phương thức hoàn trả a) Cho vay tiêu dùng trả góp Hình thức cho vay mà khách hàng phải hoàn trả vốn gốc và lĩa theo định kỳ. Hình thức này chủ yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân: mua nhà, mua xe, mua đất. b) Cho vay phi trả góp Hình thức cho vay được thanh toán một lần theo kỳ hạn đã thỏa thuận. 2.1.2.3. Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng a) Cho vay tiêu dùng có tài sản làm đảm bảo Đây là hình thức cho vay được ngân hàng đồng ý chấp nhận cung ứng nếu có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc phải có sự bảo lãnh của người thứ ba. Sự đảm bảo GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 17 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ này là căn cứ pháp lý để ngân hàng làm căn cứ cho việc thu hồi nợ nếu như khách hàng có ý định không trả nợ hoặc không đủ khả năng trả nợ. b) Cho vay tiêu dùng không có tài sản làm đảm bảo Đây là hình thức cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố và cũng không có sự bảo lãnh của người thứ ba, mà hình thức cho vay tiêu dùng này chỉ dựa vào uy tín của khách hàng. Chính vì vậy mà cái phương thức cho vay tiêu dùng này chỉ áp dụng đối với những khách hàng có tính trung thực, có khả năng tài chính vững hoặc khách hàng truyền thống của ngân hàng. 2.1.3. Lợi ích của sản phẩm cho vay tiêu dùng 2.1.3.1. Đối với người tiêu dùng Lợi ích quan trọng nhất là khách hàng có thể mua hàng hóa dịch vụ trước khi có nguồn tài chính. Trên thực tế, hầu hết người tiêu dùng không có ngay các khoản tiền lớn trong hiện tại mà phải qua tích lũy lâu dài. Vì vậy, cho vay tiêu dùng mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng, giúp họ có thể thỏa mãn nhu cầu hiện tại trong khi túi tiền họ chưa đủ để thanh toán. 2.1.3.2. Đối với nhà sản xuất Có thể nói cho vay tiêu dùng gián tiếp kích thích người sản xuất cung cấp ngày càng nhiều mặt hàng có nhiều lợi ích cho xã hội. Hình thức cho vay tiêu dùng làm cho người sản xuất có thể yên tâm phần nào vào thị trường tiềm năng. 2.1.3.3. Đối với ngân hàng thương mại Sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại đòi hỏi các ngân hàng ngày một tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn thu hút khách hàng. Cho vay tiêu dùng là sản phẩm hiện đại là công cụ giúp các ngân hàng thu hút khách hàng cá nhân. Cho vay tiêu dùng tạo thói quen cho người dân tiếp cận các dịch vụ tiện ích của ngân hàng. Từ đó giúp ngân hàng đa dạng hóa các lĩnh vực đầuu tư. Mặt khác nâng cao thu nhập đồng thời phân tán được những rủi ro cho ngân hàng. Thông qua cho vay tiêu dùng sẽ mở rộng được quan hệ với khách hàng, từ đó làm tăng khả năng huy động vốn của ngân hàng. GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 18 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647 Giải pháp phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Cần Thơ 2.1.3.4. Đối với nền kinh tế xã hội Cho vay tiêu dùng là đòn bẩy quan trọng kích thích nền sản xuất phát triển (kích cầu), tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cho vay tiêu dùng góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, sản phẩm cho vay tiêu dùng mang tính chất pháp lý bảo vệ quyền lợi giữa khách hàng, góp phần quan trọng đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, từ đó giải quyết tốt các mối quan hệ trong xã hội. 2.1.4. Quy trình cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Có 5 bước cơ bản trong quy trình cho vay tiêu dùng: - Lập hồ sơ vay và phỏng vấn khách hàng. - Thẩm định khách hàng và thẩm định tài sản đảm bảo - Phê duyêt tín dụng. - Thương lượng với khách hàng và điều chỉnh cho vay. - Giải ngân và thu hồi nợ 2.1.4.1. Lập hồ sơ cho vay và phỏng vấn khách hàng a) Lập hồ sơ vay Gồm có các chứng từ sau: - Giấy đề nghị vay vốn: Khi người vay đến ngân hàng thì cán bộ tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng khai đầy đủ chi tiết như mẫu đơn quy định. Trong đó chú ý tên, địa chỉ rõ ràng, sử dụng vốn vào việc gì? Có nguồn thu nhập nào, tài sản đảm bảo là gì, số tiền vay, phương thức trả nợ. - Các giấy tờ có liên quan đến mục đích vay, nhu cầu vay vốn. Ví dụ hóa đơn, giấy báo giá, dự trù chi phí. Cung cấp càng đầy đủ càng tốt. Tuy nhiên trong trường hợp vay sinh hoạt không thể cung cấp chứng từ thì cán bộ tín dụng hướng dẫn khách hàng tự khai và thẩm định lời khai đó. - Các giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập như giấy phép kinh doanh, giấy xác nhận thu nhập của cơ quan sử dụng lao động, bảng lương, giấy xác nhận GVHD: Th.S Trần Thị Hạnh Phúc 19 SVTH: Tống Thị Nhị MSSV:6075647
- Xem thêm -