Giải pháp hoàn thiện quản lí nguồn nhân lực tại ubnd huyện thống nhất luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 1
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2015

Mô tả:

Giải pháp hoàn thiện quản lí nguồn nhân lực tại UBND huyện Thống Nhất_Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh