Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương bình dương

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2015

Mô tả:

Giải pháp hoàn thiện phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng công thương Bình Dương