Giải một bài toán truyền nhiệt ngược thời gian bằng phương pháp biến phân

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu