Dưới vi phân của hàm lồi và ứng dụng. luận văn thạc sĩ toán học

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25417 tài liệu