Dưới vi phân của hàm lồi và một số ứng dụng trong tối ưu

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 120 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu