Dịch máy Anh - Việt dựa trên phương pháp thống kê tích hợp với thông tin ngôn ngữ

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 379 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25412 tài liệu