Dãy Farey và ứng dụng trong bài toán xấp xỉ tốt số vô tỷ

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu