Tài liệu Danh sách nhóm 5 th-c hành

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

DANH SÁCH NHÓM 5 THỰC HÀNH STT 1 2 3 4 HỌ TÊN TRƯƠNG THỊ TÂM LÊ THỊ TRANG ĐỖ TIẾN TÙNG ĐỖ THỊ PHƯƠNG MSSV 12001073 12001213 12001313 12001763 5 6 BIỆN THỊ HUỆ NGUYỄN THỊ MINH 12001793 12001703 CHỨC VỤ KT TRƯỞNG KT TIỀN KT BÁN HÀNG KT NHẬP XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SX KT TỔNG HỢP KT TÀI SẢN VÀ CCDC GHI CHÚ + + +
- Xem thêm -