Công nghệ sản xuất vitamin b12 từ vi khuẩn propionibacterium shermanii

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 454 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu