Cơ sở lý thuyết của các kỹ thuật nén ảnh jpeg và watermarking cho ảnh số

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3720 tài liệu