Cổ phần hóa bệnh viện công tại thành phố hồ chí minh liệu có phải là giải pháp khả thi trong tiến trình nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 279 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23857 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/05/2015

Mô tả:

Cổ phần hóa bệnh viện công tại Thành phố Hồ Chí Minh Liệu có phải là giải pháp khả thi trong tiến trình nâng cao chất lượng dịch vụ y tế