Chui ngâm ballistic và shot noise trong các cấu trúc nano graphene

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 96 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu