Chức năng hóa bề mặt hạt nano ôxít sắt từ fe3o4 với 1,1 ’ -carbonyldiimidazole (cdi) nhằm ứng dụng cho cấy ghép tủy

  • Số trang: 85 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 8561 tài liệu