Chỉnh hóa và ước lượng sai số bài toán Parabolic ngược với hệ số phụ thuộc thời gian trên miền bị chặn

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 165 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu