Chỉ số chính qui Castelnuovo - Mumford và tính hữu hạn của hàm Hilbert

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu