Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu nanocompozit trên cơ sở polyetylen và nano clay biến tính silan

  • Số trang: 140 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3720 tài liệu