Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử CdSZnSe

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25522 tài liệu