Chế tạo và nghiên cứu tính chất phát quang của hạt nano zns - ni2+, mn2+

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu