Cấu trúc và tính chính quy của nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy cho phương trình Hamilton - Jacobi với Hamiltonian lồi

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 20 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu