Cấu tạo, chức năng của cột cần khoan và kiểm toán cột cần giếng khoan 7003 giàn nhẹ bk 7 mỏ bạch hổ

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1749 tài liệu