Cận trên của số các giá trị riêng của toán tử schrodinger từ tính trong không gian hai chiều

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu