Cách học tiếng anh thần kỳ by doremon-nobita

  • Số trang: 121 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1178 |
  • Lượt tải: 24
hoangdieu

Đã đăng 252 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2014

Mô tả:

Chúng tôi, nhóm biên tập ebook tin tưởng rằng tất cả những ai đã, đang và sẽ học Tiếng Anh nên nghiền ngẫm cuốn sách này một cách kỹ lưỡng nhất có thể. Vì những tri thức được chia sẻ trong cuốn sách này đều là những tri thức vô giá, dựa trên các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học học uy tín ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên toàn thế giới. Nếu bạn từng trăn trở về việc làm sao có thể chinh phục được Tiếng Anh, thì xin chúc mừng cuốn sách này dành riêng cho bạn.