Các vành frobenius, tựa frobenius và tính xạ ảnh, nội xạ của các module trên chúng

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15926 tài liệu