Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ trong số hóa văn bản tiếng việt của hệ thống fscanner

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu