Biểu hiện β-galactosidase trong vi khuẩn bacillus subtilis

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 137 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu