Biến tính montmorillonit bằng chitosan và ứng dụng chế tạo pvc nanocomposit

  • Số trang: 91 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 4
sakura

Đã đăng 8655 tài liệu