BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58046 tài liệu