Tài liệu Bìa nhật ký thực tập nhóm

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HÓA ………..o0o……….. NHẬT KÝ THỰC TẬP Nhóm sinh viên thực tập:.................................... 1) ........................................................................ 2)......................................................................... 3)......................................................................... 4) ........................................................................ 5)......................................................................... Ngành:.................................................................Lớp:...................................... Giảng viên hướng dẫn:...................................................................................... Cơ quan thực tập:.............................................................................................. .......................................................................................................................... Địa chỉ cơ quan thực tập:.................................................................................. .......................................................................................................................... Thanh Hóa, năm 20…..
- Xem thêm -