Tài liệu Bìa mầm non (mdr59p92nwhzldl's conflicted copy 2015-04-19)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH NGHỆ THANH HÓA ------ GIÁO ÁN GIẢNG DẠY THỰC TẬP TỐT NGHIỆP – NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON Họ và tên: Nguyễn Thị Giang – MSSV: ……. Lớp: M3HVB2T – Ngành sư phạm Mầm non – Khoá: 2014 – 2015 Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Trường Mầm non Tân Dân Thời gian: Từ ngày 15/6/2015 đến ngày 09/8/2015 Thanh Ho¸, th¸ng 8 n¨m 2015
- Xem thêm -