Tài liệu Bìa logo tròn (g80916ywl's conflicted copy 2014-11-04)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HÓA ---------- BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN PHẦN 2 ĐỀ TÀI: BÀI TẬP THỰC HÀNH GHI SỔ SSP GIẢNG VIÊN HD: TH.S. TRẦN THỊ YẾN SINH VIÊN: LÊ MINH ĐỨC MSSV: 10028033 LỚP: CDKT12ATH THANH HÓA, THÁNG 05 NĂM 2015
- Xem thêm -