Tài liệu Bìa logo tròn

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KINH TẾ - CƠ SỞ THANH HÓA ---------- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DREAM F VINA Giảng viên HD: TH.S LÊ THỊ HỒNG SƠN Sinh viên TH: LÊ THỊ HỒNG MSSV 11010143 Lớp DHKT7ATH THANH HÓA, NĂM 2015
- Xem thêm -