Báo cáo thực tập tổng hợp_quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh hải dương - công ty cổ phần thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu hải phòng

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 316 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 24000 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA TIẾNG ANH ------ BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP Đơn vị thực tập: CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG Giáo viên hướng dẫn: Thạc sĩ Trần Trung DũngSinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hương Lớp : K47N3 Mã sinh viên : 11D170138 BÁO CÁO THỰC TẬP HÀ NỘI - 2015 Mục lục : Danh sách bảng biểu, sơ đồ : Danh sách từ viết tắt : Mở đầu : CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG (TRADIMEXCO – HAI DUONG BRANCH) 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Hải Dương – Công ty cổ phân thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng : 1.2. Sứ mệnh, tầm nhìn và chức năng - nhiệm vụ của Công ty : 1.3. Lĩnh vực kinh doanh : 1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty : CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊC CáH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG. 2.1. Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực xuất khẩu lao động của công ty : 2.1.1. Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực lao động xuất khẩu : a. Đối với thị trường Đài loan : b. Đối với thị trường Nhật bản : c. Đối với thị trường Ả rập : 2.1.2. Cơ cấu lao động xuất khẩu cung ứng của công ty : a. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo trình độ tay nghề : b. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo ngành nghề : c. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo giới tính : d. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo vùng miền, địa phương : 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây nhất : 2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh lao động xuất khẩu của công ty 3 năm gần đây : 2.2.2. Nhận xét kết quả kinh doanh của hoạt động xuất khẩu lao động của công ty trên các thị trường xuất khẩu của công ty : a. Hiệu quả kinh tế của việc xuất khẩu lao động của Công ty : a.1. Đối với người lao động : a.2. Đối với Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng : a.3. Đối với Nhà nước – Xã hội : b. Hiệu quả xã hội của việc xuất khẩu lao động của Công ty : 2.3. Đánh giá - nhận xét về ưu điểm hạn chế của việc sử dụng Tiếng Anh tại công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý của công ty : 2.4. Những điểm thuận lợi và khó khăn của công ty gặp phải trong quá trình kinh doanh. 2.4.1. Thuận lợi : a. Về mặt chính trị - xã hội : b. Về bộ máy tổ chức – nhân viên của công ty Tradimexco – Hai Duong branch : 2.4.2. Khó khăn : a. Về mặt xã hội : b. Về nội bộ công ty Tradimexco – Hai Duong branch : CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 3.1. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động kinh doanh, quản lý của doanh nghiệp : 3.1.1. Tồn tại : a. Đối với thị trường xuất khẩu lao động : b. Nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và đối tượng người lao động : c. Công tác quản lý, hỗ trợ của nhà nước và doanh nghiệp về tài chính, thuế, trợ cấp, công tác thông tin, marketing, ...... : 3.1.2. Nguyên nhân : 3.2. Phương hướng và quan điểm cá nhân giải quyết các vấn đề được nêu trên : 3.2.1. Phương hướng phát triển : 3.2.2. Quan điểm cá nhân giải quyết các vấn đề nêu trên : Kết luận: Phục lục : Danh mục từ viết tắt Tradimexco - Hai Duong branch : Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương Mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. XKLĐ : xuất khẩu lao động LĐ: lao động CNH-HĐH : công nghiệp hóa - hiện đại hóa Danh mục bảng biểu, sơ đồ Bảng 1: Số lượng lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật bản - Đài loan - Ả rập của công ty trong các năm 2011-2013 : Bảng 2: Cơ cầu ngành nghề lao động xuất khẩu của công ty trong những năm 20112013: Bảng 3: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm 2011-2013 : Bảng 4: Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động tại 3 thị trường của công ty : Bảng 5: Hiệu quả kinh tế của người lao động tại 3 thị trường của công ty : Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động theo trình độ tay nghề trong 3 năm gần đây của công ty : Biểu đồ 2: Thể hiện thu nhập bình quân / người của công ty qua các năm 2011-2013: LỜI MỞ ĐẦU Trong thời gian thực tập ( từ 05/01/2015 đến 30/01/2015 ) tại Chi nhánh Hải Dương Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng có ý nghĩa và tầm quan trọng rất lớn đối với tôi. Sau gần một tháng thực tập tại đây, tôi đã nắm vững được quá trình hình thành, phát triển và quy trình hoạt động của công ty. Tôi đã được thực hành và từng bước hoàn thiện kỹ năng thực hành làm việc mà tôi học được ở công ty để có thể áp dụng cho công việc sau này. Tôi cũng đã có cơ hội áp dụng những kiến thức chuyên ngành đã được học vào công việc, cụ thể là đọc và dịch hợp đồng lao động xuất khẩu và các tài liệu Tiếng anh có liên quan khác, thực hành mẫu cuộc gọi giao dịch với khách hàng, đối tác và các công việc liên quan tới việc làm thủ tục xuất cảnh. Bên cạnh đó, tôi cũng được học hỏi rất nhiều từ các anh chị, cô chú, các bác từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng làm việc. Từ đó, tôi đã từng bước nắm vững và nâng cao kỹ năng chuyên môn, tự đánh giá được năng lực thực tế của bản thân, so sánh và phân biệt sự giống và khác nhau giữa lý thuyết và thực tiễn công việc kinh doanh. Đồng thời, tôi cũng được mở rộng kiến thức chuyên ngành, kiến thức xã hội và hoàn thành quá trình thực tập. Có được kết quả như vậy, một phần là do nỗ lực của bản thân. Nhưng quan trọng hơn đó là sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giảng viên hướng dẫn thực tập Thạc sĩ Trần Trung Dũng và tập thể nhân viên trong công ty, đặc biệt là sự nhiệt tình giúp đỡ của Giám đốc công ty Ông Nguyễn Mạnh Phương. Tuy nhiên, quá trình thực tập của tôi cũng có một số khó khăn vì thời gian thực tập trong một tháng chưa đủ để tôi có thể trau dồi thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực xuất khẩu lao động. Vì thế, một số công đoạn trong chương trình thực tập của tôi chưa được hoàn thiện. Bản báo cáo này chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các anh chị, cô chú trong công ty và thầy giảng viên hướng dẫn. Tôi xin chân thành cảm ơn ! CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG. Việt Nam là nước đang phát triển, hàng năm mức tăng dân số trung bình khoảng 1 triệu người, có nhiều lợi thế về sức lao động. Sau hơn 20 năm đổi mới, mở của, hội nhập và phát triển theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, do tình trạng gia tăng nhanh về dân số và lao động, dẫn đến nhu cầu việc làm luôn là vấn đề gay gắt, bức xúc đối với Đảng, nhà nước và toàn xã hội. Chương trình giải quyết việc làm quốc gia hàng năm không thể đáp ứng hết nhu cầu làm việc của người lao động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa, Việt Nam đang có nhiều cơ hội phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, trao đổi hàng hóa đặc biệt : sức lao động. Nhận thấy có thể phát triển mạnh trong lĩnh vực kinh doanh này mà công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng cũng đã quyết định mở rộng thêm dịch vụ này cùng các lĩnh vực kinh doanh tổng hợp khác của công ty từ 1992 và để đạt hiệu quả tối đa và tập trung công ty đã quyết định tách hẳn mảng dịch vụ cung ứng và quản lý lao động xuất khẩu và lập nên chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. Vậy quá trình hình thành - phát triển, qui mô, sứ mệnh, nhiệm vụ cũng như cơ cầu tổ chức bộ máy công ty diễn ra như thế nào sẽ được thể hiện rất rõ bên dưới. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chi nhánh Hải Dương - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng ( tên viết tắt TRADIMEXCO - HAI DUONG BRANCH ) được thành lập ngày 28 tháng 12 năm 2010 của UBND thành phố Hải Dương và chính thức hoạt động 01/01/2011. Công ty là pháp nhân thuộc sở hữu Nhà nước, được thành lập theo hình thức chuyển từ công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần khi được tách ra từ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng ( TRADIMEXCO HAI PHÒNG ) - thành lập theo quyết định số 1609/QĐ-TCCQ ngày 31 tháng 12 năm 1992 của chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Công ty đăng ký địa chỉ tại Số nhà 14, phố Bùi Thị Xuân, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương và đặt trụ sở giao dịch tại Số 7b5, khu đô thị mới Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng là đơn vị trực thuộc của công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng. Chi nhánh thực hiện hạch toán nội bộ trong cơ quan chi nhánh của công ty tổng, được sử dụng con dấu theo mẫu quy định và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước. Là một doanh nghiệp kinh doanh tách ra từ công ty Tradimexco Hải Phòng và chỉ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng lao động xuất khẩu làm việc có thời hạn tại nước ngoài, TRADIMEXCO - HD Branch sẽ tuyển chọn, đào tạo và cung ứng lao động, chuyên gia cho các thị trường thuê lao động nước ngoài. Tổng quan về công ty Tradimexco - HD Branch : Tên công ty : Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng Tên giao dịch tiếng anh : Hai Duong branch - Hai Phong Trading Import Export and Services Corporation Tên viết tắt : TRADIMEXCO - HAI DUONG BRANCH Trụ sở giao dịch : Số 7b5, khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội Giám đốc : Nguyễn Mạnh Phương Mã số thuế : 0200113804-016 Điện thoại : +84462951318 / +84466758081 Fax : +8446410071 Email : tradimexcohd@yahoo.com 1.2. Sứ mệnh, tầm nhìn, chức năng-nhiệm vụ của công ty : Bất kể một công ty nào để hoạt động mạnh mẽ, vững chắc và tạo danh tiếng tốt trong thị trường kinh doanh nói chung và lĩnh vực xuất khẩu lao động nói riêng cần thiết phải xác định và xây dựng trước sứ mệnh, tầm nhìn công ty hướng tới trong hiện tại và tương lai cũng như nhiệm vụ công ty muốn đem lại cho khách hàng, thị trường xuất khẩu lao động trong và ngoài nước và đối với chính hoạt động kinh doanh của công ty. 1.2.1. Sứ mệnh : Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng hoạt động với phương châm “ nhiệt tình, tận tụy phục vụ khách hàng ”, gắn hoạt động kinh doanh với việc bảo tồn vốn và tài sản, chú trọng trong công tác nghiên cứu khảo sát nhằm khai thác thị trường kinh doanh và xuất nhập khẩu trong cả nước và nước ngoài, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu lao động sang Ả Rập, Đài Loan, Nhật Bản. 1.2.2. Tầm nhìn : Nguồn nhân lực chính là chìa khóa đóng góp sự thành công của công ty và doanh nghiệp. Để hoàn thành tốt điều này, công ty TRADIMEXCO - HD Branch tập trung toàn lực vào đào tạo nguồn nhân lực, nhân công có kiến thức chuyên ngành tốt và tay nghề cao giúp kết nối tốt nhất các yêu cầu của công ty và đối tác. Công ty cũng tiếp tục mở rộng và phát triển đào tạo có quy mô và hệ thống cho nhân công làm việc tại nước ngoài. Trong những năm gần đây, công ty cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất kĩ thuật, hợp tác với các trường dạy nghề uy tín chất lượng và các trung tâm công nghệ cao tại Việt Nam. Với tất cả sự cố gắng đó, công ty đã cam đoan cung ứng lực lượng lao động và các chuyên gia được đào tạo tốt nhất cho các công ty và đối tác nước ngoài. 1.2.3. Chức năng-nhiệm vụ : Là một công ty cung ứng và quản lý lao động uy tín và thành công tại Việt Nam, Tradimexco –HD Branch luôn cố gắng hết sức để trở thành cầu nối vững chắc kết nối giữa những giá trị kinh tế - văn hóa và là một liên kết không thể thiếu trong quá trình hội nhập và phát triển toàn cầu. Để làm được điều này, chất lượng dịch vụ được ưu tiên hàng đầu. Hơn bất cứ ai, công ty hiểu rằng chỉ có chất lượng dịch vụ mới là phương tiện tốt nhất và ổn định nhất để đi tới thành công của công ty. Công ty quản lý toàn diện, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ công nhân viên theo pháp luật, thực hiện đầy đủ mọi cam kết trong hợp đồng kinh tế đã ký kết với các tổ chức, cá nhận trong nước và ngoài nước. Cho tới nay, Tradimexco –HD Branch đã thiết lập chỗ đứng vững chắc và ổn định trong khía cạnh cung ứng nguồn lao động Việt Nam với số lượng lớn người lao động, công nhân, hộ lý, người giúp việc,.....trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên công ty vẫn không ngừng cố gắng cho mục tiêu trở thành công ty cung ứng lao động toàn cầu, thành công trong kinh doanh và nhận được sự tin từ người lao động và đối tác. 1.3. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ cung ứng lao động xuất khẩu đi nước ngoài Tuyển chọn, đào tạo dạy nghề - ngoại ngữ - giáo dục định hướng và cung ứng lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài : Ả Rập, Nhật Bản, Đài loan,... và các dịch vụ phục vụ người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật. 1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty : 1.4.1. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty : Tổ chức quản lý của công ty theo mô hình : Giám đốc, ban kiểm soát và bộ máy giúp việc được sắp xếp theo phương thức hợp trực tuyến và hữu tuyến theo hướng tạo quyền chủ động kinh doanh tối đa cho các bộ phận nghiệp vụ, từ đó nâng cao tính chủ động, sáng tạo ,trách nhiệm và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo sáng xuất, chặt chẽ của ban giám đốc. Tổ chức bộ máy quản lý công ty gồm : Ban giám đốc gồm 03 người, 01 giám đốc và 02 phó giám đốc cùng điều hành toàn bộ công ty. Bộ phận chuyên nghiệp và bộ phận chức năng điều hành các phòng ban nghiệp vụ và các đơn vị thành viên. Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 45 người, nhân viên của công ty hầu hết đều là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài, trình độ học vấn từ Đại học tới Thạc sĩ, Tiến sĩ. Do đó mà công tác tuyển dụng và đào tạo khá nghiêm ngặt do tính chất công việc đòi hỏi tính chuyên môn và nghiệp vụ khá cao. Ngoài ra, hoạt động của công ty có sự tham gia hợp tác liên kết của một số các trung tâm dạy nghề, mô giới việc làm cũng đều có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật điện, lắp ráp, chế tạo máy, ngoại ngữ,.....Đây là đội ngũ quan trọng không thể thiếu để đảm bảo chất lượng các hoạt động dịch vụ, tăng uy tín và khả năng cạnh tranh. 1.4.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: Giám đốc Phó giám đốc tuyển Phó giám đốc điều hành dụng Bộ phận chuyên Bộ phận chức năng nghiệp Đơn vị kinh doanh Văn phòng đại diện Phòng Marketing Văn phòng đại diện nước ngoài Phòng Tuyển dụng Văn phòng đại diện trong nước Phòng Đào tạo Phòng kế toán-kế hoạch Phòng Nhân sự Phòn g Đối ngoại ( Nguồn phòng tổ chức hành chính ) *) Ban giám đốc : - Giám đốc công ty : Là đại diện pháp nhân của công ty người có quyền lực cao nhất trong công ty, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật cũng như cán bộ công nhân viên về hoạt động của công ty theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Giám đốc phụ trách chung toàn bộ công ty, giám sát, điều hành các hoạt động cung ứng và quản lý lao động xuất khẩu. Quyết định của giám đốc là quyết định cuối cùng trong công việc của công ty. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm của công ty, phương án đầu tư, liên doanh, đề án tổ chức quản lý của công ty. - Phó giám đốc : là người giúp Giám đốc công ty điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động theo sự phân công của Giám đốc công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và pháp luật về nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Giám đốc công ty bao gồm hai Phó giám đốc : +) Phó giám đốc tuyển dụng : trực tiếp quản lý bộ phận chuyên nghiệp, là người chịu trách nhiệm xây dựng - quản lý hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động và quan hệ với các văn phòng đại diện trong và ngoài nước. Chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động tuyển dụng và đào tạo lao động đáp ứng nhu cầu và chất lượng tốt nhất. Từ đó, xây dựng lên những phương án kinh doanh chính xác, kịp thời đảm bảo hiệu quả kinh tế. +) Phó giám đốc điều hành : người quản lý nội bộ các phòng ban thuộc bộ phận chức năng. Quản lý và chịu trách nhiệm về việc phân công, quản lý cán bộ trong công ty, tài sản, vật chất và vấn đề tài chính – kế hoạch của công ty. Quan hệ giao dịch với khách hàng và các tổ chức, địa phương để gắn kết và mở rộng mối quan hệ với đối tác cũ và tiềm năng của công ty trong tương lai. Được quyền ký hợp đồng lao động mùa vụ bổ sung thêm nhân lực khi cần và phải báo cáo giám đốc công ty. Đề nghị công ty ra quyết định điều động và đề nghị bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các cán bộ thuộc quyền quản lý. Ngoài Ban giám đốc, bộ máy giúp việc của công ty bao gồm các phòng ban nghiệp vụ như sau: *) Bộ phận chuyên nghiệp gồm : +) Đơn vị Kinh doanh : Tham mưu cho phó giám đốc và giám đốc về công tác xuât khẩu lao động, tìm kiếm và tổ chức khai thác - quản lý thị trường các nước, hệ thống các phương án thúc đẩy công tác tuyên truyền, quảng cáo, tuyển dụng và đào tạo người lao động – chuyên gia đi lao động có thời hạn tại nước ngoài. Xây dựng phương án và triển khai công tác kinh doanh xuất khẩu lao động của công ty trước mắt và lâu dài. Có phương án triển khai và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, thực hiện nghiêm túc hoạt động kinh doanh thường xuyên nhằm mục đích giữ uy tín của công ty cũng như tăng thêm thị phần của công ty. +) Văn phòng đại diện : Văn phòng đại diện trong nước và nước ngoài sẽ phối hợp với nhau để làm tất cả các thủ tục đưa người lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới hợp đồng, thời hạn, thời gian nghỉ về nước của công nhân lao động xuất khẩu. Trực tiếp hướng dẫn, đưa đón lao động đi ra sân bay và di chuyển tới nơi làm việc. Theo dõi tình hình làm việc và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động ở nước ngoài. *) Bộ phận chức năng : +) Phòng kế toán – kế hoạch : Tham mưu cho Giám đốc công ty tổ chức thực hiện pháp lệnh kế toán thống kê và điều lệ tổ chức kế toán của nhà nước tại công ty, tổ chức quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn và tài sản của công ty. Ghi chép, tính toán số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động xuất khẩu lao động. +) Phòng nhân sự : Tham mưu với lãnh đạo công ty thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác : tổ chức, hành chính, lao động, tiền lương, đào tạo, thực hiện các chế độ chính sách với người lao động của công ty. Thực hiện công tác tổ chức lao động, công tác quản lý định mức lao động – tiền lương, công tác quản trị hành chính, chuẩn bị các cuộc hội nghị, hội thảo của công ty,..... +) Phòng đối ngoại : Tham mưu cho Giám đốc công ty và tổ chức thực hiện các công việc liên quan tới đối ngoại. Giao dịch, tìm kiếm đối tác nước ngoài, khai thác nguồn lao động trong nước. CHƯƠNG 2 : HOẠT DỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HẢI PHÒNG. Công ty hoạt động với lĩnh vực dịch vụ cung ứng lao động tới 3 nước Nhật Bản, Đài Loan và Ả Rập. Vậy cụ thể tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, hiệu quả và thực trạng một số vấn đề liên quan tới hiệu quả kinh doanh của công ty như thế nào cũng sẽ được thể hiện qua nội dung bên dưới. Trên cơ sở nghiên cứu về thị trường lao động công ty cung ứng trong những năm gần đây để thấy được quan hệ cung cầu lao động và việc đưa lao dộng đi nước ngoài làm việc là đòi hỏi khách quan mang tính cấp bách nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần vào tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại, tăng trưởng và phát triển công ty trong bộ phận ngành XKLĐ. Phần 2 cũng chi ra được thuận lợi – khó khăn tác động tới hoạt động kinh doanh của công ty cũng như vấn đề sử dụng ngoại ngữ giao dịch trong công ty có ảnh hưởng như thế nào. 2.1. Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực lao động xuất khẩu của công ty : 2.1.1. Các thị trường xuất khẩu lao động và lĩnh vực lao động xuất khẩu : Từ sau khi khi tách ra từ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Hải Phòng tới nay, Tradimexco – Hai Duong branch đã đẩy mạnh XKLĐ cả về tốc độ lẫn quy mô với hình thức đưa đi đa dạng, số lượng người lao động đi nước ngoài ngày càng tăng lên do cơ chế thị trường có nhiều đổi mới tích cực với người lao động. Công ty cũng tuân theo hệ thống văn bản pháp lý về XKLĐ tương đối hoàn chỉnh với việc ban hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Các thị trường lao động mà công ty khai thác là những thị trường truyền thống chiếm khoảng 76-81% số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm. Số lượng lao động Việt Nam hàng năm đi làm việc ở nước ngoài từ 2011 -2014 mà công ty cung ứng được thể hiện trong bảng tổng hợp sau: Đơn vị : người Năm Nước và vùng lãnh thổ tiếp nhận Đài Loan Nhật Bản Ả Rập 2011 403 2012 337 2013 581 Tổng cộng 1321 Bảng 1. Số lượng lao động Việt Nam Tổng số 207 102 712 185 261 783 423 125 1129 814 480 2624 đi làm việc ở Nhật Bản, Đài Loan, Ả Rập trong các năm 2011-2013 : ( Nguồn phòng kế toán – kế hoạch ) Ta có thể thấy từ 712 lao động được đưa đi nước ngoài ở 3 nước năm 2011 đã tăng dần qua hàng năm lên tới 1129 lao động xuất khẩu lao động năm 2013. Công ty ngày càng mở rộng thêm một số tỉnh làm việc ở ba nước thị trường này cùng với mô hình liên kết tạo nguồn lao động xuất khẩu giữa công ty với chính quyền địa phương trong nước. Công ty đưa ra chỉ tiêu lấy chất lượng lao động trên cơ sở nhu cầu của thị trường lao động nước ngoài, hiệu quả kinh tế - xã hội, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. a. Đối với thị trường Đài Loan : Với vị trí địa lý giáp Việt Nam (gồm 75 đảo lớn nhỏ, tổng diện tích 38000 km2), Đài Loan có nhiều nét tương đồng về tập quán, văn hóa và khí hậu. Từ 1999, Đài Loan chính thức tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc. Đài Loan có mức thu nhập bình quân 14.000USD/người/năm, xếp hàng 25 trên thế giới. Hiện nay doanh nghiệp đưa gần 600 lượt lao động xuất cảnh sang Đài Loan làm việc mỗi năm trong tổng các ngành nghề khác nhau, và số lượng lao động tăng lên không ngừng theo từng tháng. Cụ thể ngành nghề là : công nhân cơ khí, điện tử, hàn điện, dệt, may, lao động thuyền viên, xây dựng, hộ lý chăm sóc người già-trẻ em, người giúp việc. Mức lương cơ bản do chính phủ Đài Loan quy định trả cho lao động nước ngoài là 17.350 NDT/tháng (14 triệu đồng Viêt Nam) b. Đối với thị trường Nhật Bản : Trong những năm gần đây Nhật Bản là một trong những thị trường khiến các doanh nghiệp XKLD quan tâm nhiều. Đây là thị trường lao động dành cho những lao động có trình độ kỹ thuật cao, bởi Nhật Bản là một trong những cường quốc về công nghiệp và cũng là nhu cầu của người lao động có trình độ muốn sang học hỏi kinh nghiệm, muốn tiếp xúc với những dây truyền công nghệ cao....Mặt khác mức thu nhập cho người lao động sang làm việc tại Nhật Bản khá cao từ 900-1300 USD/tháng. Chính vì vậy đây là thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam đăng ký tham gia đi lao động tại Nhật Bản. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động, công ty đã mở rộng thị trường XKLD và đã đăng ký với các nghiệp đoàn của Nhật đưa lao động tu nghiệp sinh tại Nhật Bản. c. Đối với thị trường Ả Rập : Thị trường này thu hút nhiều lao động trong những năm gần đây và là khu vực ít bị ảnh hưởng khủng hoảng tài chính quốc tế và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Năm 2014 công ty đưa gần 300 lao động Việt Nam đến khu vực này ở các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Ả rập Xê-út. Lao động Việt Nam làm việc trong các ngành xây dựng, cơ khí, lắp ráp điện tử, khách sạn, bán hàng,....với mức thu nhập khoảng 480 USD/tháng đối với lao động tay nghề thấp và 750 USD/tháng đối với lao động có tay nghề cao. Thị trường Ả rập có một số đặc điểm như thời tiết nóng, thu nhập không cao, khoảng cách xa, các nước chủ yếu theo đạo hồi, nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ,....Vì vậy, chưa thu hút được sự quan tâm của lao động Việt Nam. 2.1.2. Cơ cấu lao động xuất khẩu công ty cung ứng : a. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo trình độ tay nghề : thời gian qua có những chuyển biến tích cực theo hướng tăng cả về số lượng và tỷ lệ đối với chuyên gia, tăng lao động có tay nghề - chuyên môn kỹ thuật và giảm số lượng và tỷ lệ đối với lao động phổ thông. Góp phần dịch chuyển nhanh cơ cấu và chất lượng lao động xuất khẩu theo hướng tăng khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế. Tuy vậy phần lớn lao động có tay nghề khi ra nước ngoài làm việc chưa thích nghi ngay được với công nghệ của nước sở tại mà mất thêm thời gian đào tạo lại mới có thể làm việc hiệu quả Biểu đồ 1: Thể hiện cơ cấu lao động theo trình độ tay nghề trong 3 năm gần đây của công ty như sau :  Nhận xét biểu đồ : b. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo ngành nghề : cũng có nhiều thay đổi có lợi cho người lao động, ngành nghề XKLĐ thời gian gần đây được mở rộng từ lĩnh vực xây dựng, nông – công nghiệp, lâm nghiệp sang cả một số lĩnh vực khác như hộ lý,chăm sóc người già, người bệnh trong các trại dưỡng lão, thuyền viên sỹ quan trên tàu đánh cá và vận tải, dịch vụ nhà hàng khách sạn, bán hàng, bảo vệ tại các siêu thị, cửa hàng, khu thương mại,.... Bảng 2 : Cơ cầu ngành nghề lao động xuất khẩu của công ty trong những năm 2011-2013: Ngành nghề xuất khẩu lao động Cơ cấu theo năm 2011 2012 2013 Số lao động đi làm việc ở nước ngoài Trong đó (%) Nhà máy công nghiệp Xây dựng Nông nghiệp Giúp việc gia đình, hộ lý Sy quan, thuyền viên Ngành nghề khác 712 100 61,53 12,24 2,10 14,26 5,60 4,27 738 1129 100 100 48,85 49,52 13,39 15,67 2,90 1,78 17,83 16,95 8,52 7,92 8,51 8,16 ( Nguồn : phòng kế hoạch ) Cơ cấu ngành nghề công ty cung ứng có sự chuyển dịch dần từ khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giúp việc gia đình là nơi công việc nặng nhọc, làm việc đơn lẻ, có nhiều rủi ro cho người lao động sang khu vực ít rủi ro và công việc ổn định hơn, đó là công nghiệp và dịch vụ. Lao động trong các ngành nghề có sự thay đổi tăng giảm bất thường, không ổn định. Trong đó, lao động trong nhà máy đã tăng từ 48,85 % năm 2012 lên 54,13 % năm 2014, lao động ngành xây dựng đã tăng từ 13,39 % năm 2012 lên 15,79 % năm 2014 và đang có sự dịch chuyển từ khu vực Đông Nam Á : Nhật Bản- Đài Loan sang khu vực Trung Đông : Ả Rập. Trong khi lao động nông, lâm nghiệp giảm từ 2,90 % năm 2012 xuống còn 2,34% năm 2014, thuyền viên giảm từ 8,52% năm 2012 xuống còn 5,72% năm 2014, nhất là lao động giúp việc gia đình, hộ lý đã có sự giảm từ 18,83 % năm 2012 xuống còn 13,23 % 2014 do Đài Loan đóng cửa đối với loại hình lao động này. Thời gian gần đây đang xuất hiện những ngành nghề mới và có xu hướng tăng như phục vụ nhà hàng, khách sạn, sân gôn, bảo vệ, quản lý chung cư,.... c. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo giới tính : đang nghiêng về phái nam với tỷ lệ 1 nữ 2 nam, tuy vậy tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động đưa đi hàng năm đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây từ 21% năm 2011 tới 22,3% năm 2014 tập trung chủ yếu ở thị trường Đài Loan, trong khi đó lao động nam lại chủ yếu tập trung tại Ả Rập chiếm gần 93% và Nhật Bản 67,6%. d. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo vùng miền, địa phương : không có nhiều thay đổi qua các năm. Công ty hầu hết ký kết hợp đồng cho các tỉnh đồng bằng Bắc và bắc Trung bộ. 2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động trong 3 năm gần đây : 2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh xuất khẩu của công ty 3 năm gần đây : Từ năm 2011 tới nay công ty xác định rõ ràng theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và được đánh giá thông qua hiệu quả kinh doanh xuất khẩu lao động mà công ty đã đạt được. Có thể thấy một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua bảng sau : Bảng 3: Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm 20112013 : Các chỉ tiêu Tổng doanh Đơn vị Nghìn đồng 2011 879,150,423 2012 2,472,047,324 2013 3,256,804,367 thu Tổng chi phí Lợi nhuận Nghìn đồng Nghìn đồng 15,795,936 35,849,276 22,320,051 89,750,704 23,763,425 104,803,216 trước thuế Thu nhập khác Mức thu nhập Nghìn đồng Nghìn đồng 13,143,387 3,500,000 15,223,180 3,800,000 18,209.367 4,200,000 bình quân/ người ( Nguồn : phòng kế toán – tài chính ) Nhìn vào bảng trên ta thấy tổng doanh thu của công ty luôn đạt chỉ tiêu doanh số dương và liên tục tăng mạnh theo các năm do tạo được danh tiếng trên thị trường từ công tổng trước đây. Hơn nữa giai đoạn thị trường kinh doanh rộng lớn và ổn định như hiện nay nên có những tác động tích cực đến tình hình. => phân tích bảng và nhận xét qua từng năm : Biểu đồ 2: Thể hiện thu nhập bình quân / người của công ty qua các năm 20112013: => Vẽ biểu đồ và nhận xét :
- Xem thêm -