Báo cáo nghiên cứu khoa học áp dụng thuật toán giảm sai số và thuật toán di truyền cho hệ mờ sam xấp xỉ với tập mờ dạng hình thang

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu