Tài liệu BẢNG TỔNG HỢP XUẤT NHẬP KHO TỒN THÁNG

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BẢNG TỔNG HỢP XUẤT NHẬP TỒN HÀNG HOÁ THÁNG ….. NĂM ….. Tồn đầu kỳ Mã HH Tên hàng hóa Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền Nhập trong kỳ Số Thành lượng tiền Xuất trong kỳ Số Thành lượng tiền Tồn cuối kỳ Số lượng Đơn giá Thành tiền
- Xem thêm -