Bài toán tối ưu với hàm thuần nhất dương

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Đã đăng 3509 tài liệu