Bài toán nội suy sinh bởi toán tử khả nghịch phải và trái và áp dụng

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25412 tài liệu