Bài toán dirichlet cho phương trình monge-ampère elliptic

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 26946 tài liệu