Bài toán Cauchy cho phương trình Hyperbolic chặt thuần nhất với hệ hằng số

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 22 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu