Bài toán biên cho phương trình eliptic tổng quát với hệ số hằng trong nửa không gian

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 7931 tài liệu