Tài liệu Bài giảng bài ánh sáng trắng và ánh sáng màu vật lý 9 (7)

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

Trong thực tế và cuộc sống hàng ngày chúng ta thường thấy ánh sáng cĩ nhiều màu khác nhau như trắng, đỏ, tím, vàng ... Vậy bằng cách nào chúng ta cĩ thể tạo ra được các loại ánh sáng màu đĩ? Bài học hơm nay sẽ giúp các em tìm hiểu vấn đề trên. NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU -- Hãy Một nhớ số nguồn sáng lại kiến thứcmàđãchúng học ở ta lớpthường 7, em thấy: hãy kể tên một số nguồn sáng thường thấy? NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU 1. Các nguồn phát ánh sáng trắng - Mặt trời ( trừ lúc bình minh và hoàng hôn), các đèn dây tóc như đèn pha ôtô, xe máy... 2. Các nguồn phát ánh sáng màu - Các đèn LED, bút laze, đèn ống dùng trong quảng cáo NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU 1. Thí nghiệm NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU 1. Thí nghiệm a) Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ? - Ta thu được ánh sáng có màu đỏ ( màu của tấm lọc). b) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ? - Ta thu được ánh sáng có màu đỏ ( màu của tấm lọc). c) Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu xanh ( hoặc tím)? - Ta không thu được ánh sáng có màu đó C1: Hãy cho biết màu của ánh sáng mà ta nữa. thu được sau các tấm lọc màu trong thí nghiệm? NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU 1. Thí nghiệm 2. Các thí nghiệm tương tự a) Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu xanh. - Ta thu được ánh sáng có màu xanh ( màu của tấm lọc). b) Chiếu một chùm sáng xanh qua một tấm lọc màu xanh - Ta thu được ánh sáng có màu xanh ( màu của tấm lọc). c) Chiếu một chùm sáng xanh qua một tấm lọc màu đỏ? - Ta không thu được ánh sáng có màu đó nữa. NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU 1. Thí nghiệm 2. Các thí nghiệm tương tự 3. Rút ra kết luận - Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc. - Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc cùng màu ta sẽ được ánh sáng vẫn có màu đó. - Chiếu ánh sáng màu qua một tấm lọc khác màu sẽ không được ánh sáng màu đó nữa. NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU 1. Thí nghiệm 2. Các thí nghiệm tương tự 3. Rút ra kết luận -Vậy, nếu chiếu ánh sáng trắng hay ánh sáng màu qua tấm lọc cùng màu, ta sẽ được ánh sáng có màu đó. Ánh sáng màu này khó truyền qua tấm lọc màu khác. - Tấm lọc màu nào thì hấp thụ ít ánh sáng có màu đó, nhưng hấp thụ nhiều ánh sánh có màu khác. C2: Hãy dùng kiến thức nêu ở trên để giải - Trong sáng có ánh sáng đỏ. thích kếtchùm quả của cáctrắng thí nghiệm. Tấm lọc màu đỏ cho ánh sáng đỏ đi qua. còn các màu khác thì bị hấp thụ. - Tấm lọc màu đỏ không hấp thụ ánh sáng đỏ, nên chùm sáng đỏ đi qua được tấm lọc màu đỏ. - Tấm lọc màu xanh hấp thụ mạnh các ánh sáng màu không phải là màu xanh, nên ánh sáng đỏ khó đi qua tấm lọc màu xanh và ta thấy tối. NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU III/ VẬN DỤNG C3: Các ánh sáng này được tạo ra bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua vỏ nhựa màu đỏ hoặc vàng. Các vỏ nhựa này đóng vai trò như các tấm lọc màu. C3: Ánh sáng đỏ, vàng ở các đèn sau và các đèn báo rẽ của xe máy được tạo ra như thế nào? NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU III/ VẬN DỤNG C4: Có thể coi nó như một tấm lọc màu đỏ (hoặc tím) . C4: Một bể cá có các thành bên trong suốt đựng nước pha mực đỏ (hoặc tím) có thể dùng như dụng cụ nào ở trên? NỘI DUNG I/ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ NGUỒN PHÁT ÁNH SÁNG MÀU II/ TẠO RA ÁNH SÁNG MÀU BẰNG TẤM LỌC MÀU III/ VẬN DỤNG GHI NHỚ - Ánh sáng do mặt trời và các đèn có dây tóc nóng sáng phát ra là ánh sáng trắng. - Có một số nguồn sáng phát ra trực tiếp ánh sáng màu. - Có thể tạo ra ánh sáng màu bằng cách chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu. CÔNG VIỆC Ở NHÀ - Học bài cũ (phần ghi nhớ SGK) - Làm các bài tập, từ bài 52.1 đến bài 52.12 SBT - Chuẩn bị bài mới, bài 53: SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG. BÀI HỌC HÔM NAY CỦA CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC CHÚC CÁC EM HỌC TẬP TỐT.
- Xem thêm -