Áp dụng chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (csr) tại doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam nghiên cứu tình huống ngành may luận án tóm tắt

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2015

Mô tả:

Áp dụng chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) tại doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam_ Nghiên cứu tình huống ngành may_Luận án tóm tắt