ảnh hưởng của hàm lƣợng cám vàng g2 (có chứa gamma oryzanol) lên chất lƣợng thịt và khả năng bảo quản cá tra (pangasianodon hypophthalmus)

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15930 tài liệu