ảnh hưởng của các mức bổ sung lá dâm bụt (hibiscus rosa-sinensis) lên quá trình sinh khí mêtan (ch4) bằng phương pháp in vitro

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 16 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15928 tài liệu