A new nodeling of the macpherson suspension system and its optimal pole-placement control

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu