90 questions of garments washing & dyeing - tài liệu 90 câu hỏi cần lưu ý khi tìm hiểu về nhuộm và wash trong ngành may mặc thời trang

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 418 |
  • Lượt tải: 0
onlinelibary

Đã đăng 65 tài liệu